"Życie pod psem według Artura Schopenhauera" Trylogia Gdańska cz.3
Tekst: Anna Czerwińska-Rydel
Opracowanie graficzne: Małgorzata Frąckiewicz /Poważne studio
Wydawnictwo Muchomor
2012
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Life as a Dog by Arthur Schopenhauer" Danzig Trilogy. Part 3
Text: Anna Czerwińska-Rydel
Graphic design: Małgorata Frąckiewicz/powaznestudio.com
Publisher Muchomor
2012
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .