"Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita" Trylogia Gdańska cz.2
Tekst: Anna Czerwińska-Rydel
Opracowanie graficzne: Małgorzata Frąckiewicz /Poważne studio
Ilustracje: Agata Dudek
Wydawnictwo Muchomor
2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Cold or hot. The Mystery of Fahrenheit" Danzig Trilogy. Part 2
Text: Anna Czerwińska-Rydel
Graphic design: Małgorata Frąckiewicz/powaznestudio.com
Illustrations: Agata Dudek
Publisher Muchomor
2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The book was featured in the competition The Most Beautiful Book of the Year PTWK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .