"Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem" Trylogia Gdańska cz.1
Tekst: Anna Czerwińska-Rydel
Opracowanie graficzne: Małgorzata Frąckiewicz /Poważne studio
Wydawnictwo Muchomor
2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Wandering across the sky with Johannes Hevelius" Danzig Trilogy. Part 1.
Text: Anna Czerwińska-Rydel
Graphic design: Małgorata Frąckiewicz/powaznestudio.com
Publisher Muchomor
2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The book was featured in the competition The Most Beautiful Book of the Year PTWK and Book of the Year 2011 IBBY Polish Section.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .